Expo Piet Oudolf and LOLA

Hoe je natuur, wonen en kunst met elkaar kunt verbinden.

Piet Oudolf and LOLA Landschape works-in search of Shararwadgi, Schunck Heerlen.

Ik ontwikkelde mijn liefde voor de natuur al op jonge leeftijd. We gingen vaak wandelen en mijn vader vertelde ons dan allerlei wetenswaardigheden over de bebouwing. Mijn moeder kende bijna elke plant die we onderweg tegenkwamen en mijn broer kende de vogelgids helemaal uit zijn hoofd. Een bezoek aan deze tentoonstelling is bijna vanzelfsprekend als je, zoals ik, van de natuur en van tuinieren houdt.

Op deze tentoonstelling waren prachtige ontwerptekeningen en foto's te zien van de tuinplannen van Piet Oudolf. In de video zie je een energiezuinige oplossing om de schoonheid van Piet's tuinen in verschillende seizoenen te ervaren. Een holografische foto is een goede oplossing voor een dynamische presentatie.

Er waren ook projecten van landschapsarchitecten LOLA te zien, waarbij het zoutveldenproject van Solana Ulcini mij erg raakte. Door de winning van zout, een

menselijke activiteit, konden trekvogels zich jarenlang voeden met de vele dieren in het ondiepe water van de zoutvelden. Toen de zoutwinning stopte, verdwenen de ondiepe wateren en de dieren die er leefden. Einde van een waardevolle pleisterplaats voor vogels. Gelukkig heeft LOLA een plan gemaakt voor het behoud van de ondiepe wateren en de biodiversiteit. Laten we hopen dat het wordt uitgevoerd.

De werken van de kunstenaars in deze expositie laten zien dat kunst een middel kan zijn om de aandacht op de natuur te vestigen. Joseph Beuys plantte bijvoorbeeld 7000 eiken ter gelegenheid van de Documenta in 1982 in Kassel. De foto's tonen de kracht van dit kunstwerk in een stedelijke omgeving!

Een tentoonstelling die laat zien dat zorg voor de natuur hand in hand kan gaan met wonen en kunst.