Privacyverklaring


Saskia Tossaint Carus, gevestigd aan Bergerstraat 140, 6226 BE, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://saskiatossaint.com,+31 625240922. Saskia Tossaint is de Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via saskia@saskiatossaint.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saskia Tossaint Carus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
-Telefoonnummer
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@saskiatossaint.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saskia Tossaint Carus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 1 maand na afloop van een aankoop. Indien gewenst bewaren wij uw email adres om u op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Saskia Tossaint Carus verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Saskia Tossaint Carus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

We gebruiken onderstaande social media plug-ins

Met de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘deel’-knop
-Facebook
-Twitter
-LinkedIn
-Pinterest
-WhatsApp
Met de mogelijkheid om via een link te komen op onze social media pagina’s
-LinkedIn
-Pinterest
-WhatsApp
-Instagram


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar saskia@saskiatossaint.com. Saskia Tossaint Carus zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Saskia Tossaint Carus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons